Coaching, o co w tym chodzi ?

Coaching znany jest na zachodzie od ponad dwudziestu lat. Także w  Polsce w ostatnich latach staje się on rozpoznawalny. Mimo stosunkowo długiej zachodniej historii coaching jest pojęciem nie do końca dobrze rozumianym. Zwykle pod pojęciem coachingu z perspektywy klienta rozumiane jest doradztwo zawodowe polegające na pozyskaniu nowych umiejętności w codziennej pracy zawodowej. W tym wypadku różnica między tradycyjnymi szkoleniami prowadzonymi grupowo a coachingiem polegałaby na pracy jeden na jeden tj coach  + klient. Mimo, że coaching nie odżegnuje się całkowicie od udzielania rad, dzielenie się wiedzą nie jest jego kluczowa cechą. Bardziej tożsame z tego typu doradztwem jest pojęcie mentoringu kiedy to do mentora – osoby eksperta z bogatym doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie przychodzi po radę osoba, która jest na początku swojej drogi zawodowej. W roli coachów często występują osoby, które posiadają już bogate doświadczenie zawodowe i mogą w razie potrzeby podzielić się nim. Czym w takim razie jest coaching jeśli nie jest on stricte takim doradztwem? Co zatem może klientowi zaoferować coaching ? Ze względu na istnienie wielu szkół i podejść które oferują coaching oraz inne formy rozwoju termin ten nie jest w pełni jednoznaczny. Ogólnie można rzec, że coaching jest formą rozwoju i oferuje nową jakość w życiu zawodowym i/lub prywatnym, lepsze wyniki. Problem tylko, że z takiej definicji niewiele wynika. Spowodowane jest to odmiennym rozumieniem coachingu przez poszczególne podejścia i szkoły, które wynika z. odmiennych założeń teoretycznych poszczególnych szkół. W dużej mierze te założenia teoretyczne odnoszą się do koncepcji człowieka, jego rozwoju oraz możliwości osiągania zmian. Niektóre szkoły na pierwszy plan wysuwają założenia o uświadomieniu nieświadomego, inne z kolei na modyfikacji przekonań, uczeniu się nowych zachowań itd. Można by na ten temat napisać jeszcze sporo. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych szkół jest założenie o pojawieniu się nowej jakości w życiu zawodowym czy prywatnym klienta wskutek czego sprawy zaczynają iść lepiej. Nowa jakość w zależności od szkoły może oznaczać pozyskanie nowych umiejętności interpersonalnych lub zawodowych, lepsze rozumienie siebie i innych, wypracowanie nowych zachowań, przekonań ułatwiających osiąganie celi życiowych, może wreszcie oznaczać wszystkie wymienione składniki.

Co to może oznaczać w praktyce ? W zasadzie może to oznaczać to czego oczekuje właśnie klient. Dla jednego klienta, któremu zdarza się popadać w kłótnie z zespołem celem może być rozwój kompetencji interpersonalnych by sprawniej zarządzać zespołem, ktoś inny by lepiej zarządzać zespołem potrzebuje rozwinąć swe umiejętności organizacyjne np zarządzanie czasem. Są to przykładowe cele dla tzw. executive coachingu, coachingu menedżerskiego. Z kolei w tzw. life coachingu, coachingu życiowym klient może oczekiwać, że po zakończeniu spotkań z coachem będzie potrafił lepiej poradzić sobie w nowej sytuacji życiowej jaką jest np. dorastające dziecko w rodzinie, godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, wypalenie zawodowe itp.

/źródło – opracowanie własne/

Zostań tak jak bracia Wrightodkrycą